Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, također se mogu prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • aktivnosti sudjelovanja mladih
 • DiscoverEU – aktivnosti uključivanja
 • virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima
 • mobilnost osoblja u području sporta

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

 • partnerstva za suradnju (suradnička partnerstva i mala partnerstva)
 • partnerstva za izvrsnost (centri strukovne izvrsnosti i aktivnosti Erasmus Mundus)
 • partnerstva za inovacije (savezi za inovacije i projekti usmjereni na budućnost)
 • jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta
 • neprofitna europska sportska događanja

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji

 • Mladi Europe zajedno
 • aktivnosti Jean Monnet (aktivnosti programa Jean Monnet u području visokog obrazovanja i aktivnosti programa Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja)

s pripadajućim rokovima:

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja 23. veljače 2023. u 12:00
Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju te obrazovanju odraslih 23. veljače 2023. u 12.00
Mobilnost osoblja u području sporta 23. veljače 2023. u 12:00
Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene Programu 23. veljače 2023. u 12:00
Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih 19. listopada 2023. u 12:00
Erasmus akreditacije u području mladih 19. listopada 2023. u 12:00
Mobilnost pojedinaca u području mladih 23. veljače 2023. u 12:00
Mobilnost pojedinaca u području mladih 4. listopada 2023. u 12:00
Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU 4. listopada 2023. u 12:00
Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih 26. travnja 2023. u 17:00

Ključna aktivnost 2

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije 22. ožujka 2023. u 12:00
Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije 22. ožujka 2023. u 17:00
Suradnička partnerstva u području sporta 22. ožujka 2023. u 17:00
Suradnička partnerstva u području mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije 4. listopada 2023. u 12:00
Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih 22. ožujka 2023. u 12:00
Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih 4. listopada 2023. u 12:00
Mala partnerstva u području sporta 22. ožujka 2023. u 17:00
Centri strukovne izvrsnosti 8. lipnja 2023. u 17:00
Aktivnosti Erasmus Mundus 16. veljače 2023. u 17:00
Savezi za inovacije 3. svibnja 2023. u 17:00
Projekti usmjereni na budućnost 15. ožujka 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja 16. veljače 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 28. veljače 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području mladih 8. ožujka 2023. u 17:00
Jačanje kapaciteta u području sporta 22. ožujka 2023. u 17:00
Neprofitna europska sportska događanja 22. ožujka 2023. u 17:00

Ključna aktivnost 3

Mladi Europe zajedno 9. ožujka 2023. u 17:00
Mreže i aktivnosti Jean Monnet 14. veljače 2023. u 17:00

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

(Izvor: ampeu.hr)

Ako ste zainteresirani za podnošenje prijave u okviru programa Erasmus+ slobodno nas konaktirajte na: ured@vta.hr ili +385 33/638-808,  +385 33/638-882.

Skip to content