Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji

Svrha

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) napustilo je Europsku uniju (EU) 1. veljače 2020. (dalje u tekstu: Brexit) kada je stupio na snagu Sporazum o povlačenju sklopljen između EU-a i UK. Navedenim sporazumom predviđeno je prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020., a tijekom kojeg se jamče nepromijenjeni uvjeti u odnosima između EU-a i UK-a.

Istekom navedenog sporazuma više nema jedinstvenog tržišta u smislu slobodnog kretanja roba, usluga, kapitala i osoba, odnosno dolazi i doći će do uspostave tehničkih, pravnih, birokratskih prepreka za trgovinu i poslovanje te mobilnost. Nova pravila za posljedicu imaju nastanak dodatnih izravnih i neizravnih troškova. Kako bi se navedeni šok za EU gospodarstvo ublažio, donesena je Uredba (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. godine o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu. Pričuvom bi se u cijelosti ili djelomično trebali pokriti dodatni rashodi koji su nastali kao posljedica Brexita u hrvatskom gospodarstvu, među hrvatskim poduzetnicima.

Prihvatljivost
Referentno razdoblje u kojemu će se troškovi/izdaci priznavati je od 1.1.2020. do 31.12.2023. godine. To znači da svi troškovi/izdaci koji se planiraju potraživati moraju nastati u navedenom razdoblju.

Ti troškovi/izdaci moraju također:
• biti jasni, nedvosmisleni, računovodstveno ili na drugi dokaziv način prikazani i dokumentirani;
• biti rezultat štetnog utjecaja Brexita,
• odnositi se na poslovanje gospodarskih subjekata koji su oštećeni Brexitom.

Više o Pozivu pročitajte ovdje.

 

 

Skip to content