Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije: ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, održive uporabe prirodnih resursa, prijelaza na kružno gospodarstvo, sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Alokacija Poziva:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 1.900.000.000,00 HRK (252.173.336,00 eura) osiguran je u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

 

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resusrsno učinkovito gospodarstvo

1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01), od 28. srpnja 2022, proširen je krug prihvatljivih sektora te su sada kao prihvatljivi navedeni sljedeći razredi djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda

11 – Proizvodnja pića

13 – Proizvodnja tekstila

14 – Proizvodnja odjeće

16 – Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja

17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira

18 – Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

20 – Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

21 – Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka

22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

23 – Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

24 – Proizvodnja metala

25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

28 – Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

31 – Proizvodnja namještaja

Nadalje, temeljem 1. Izmjene Poziva, u navedenim sektorima prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u 2021. godini. Udio troškova energije u prihodima izračunava se na dvije decimale, prema formuli ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content