Otvoren je natječaj Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ove mjere jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije; korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20%.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

–          ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,

–          održive uporabe prirodnih resursa,

–          prijelaza na kružno gospodarstvo,

–          sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.07.24, 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.01.25, 11:00

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ulaganja u okviru ETS postrojenja kojima se investicijom postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007) navedene u tabici niže.

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga, koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
31 Proizvodnja namještaja

 

Ukupna bespovratna sredstva: 145.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.645.200,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

Cjelokupni iznos ulaganja mora zadovoljiti načelo ne činjenja značajne štete DNSH.

Za detaljne informacije i prijavu, možete se javiti u Razvojnu agenciju VTA svaki radni dan od 7 do 15 sati.

Više o natječaju možete pogledati ovdje.

Skip to content