Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Ukupan iznos za Pilot projekt javnog poziva iznosi 785.719,03 EUR (5.920.000,00 kuna).

Prihvatljivo razdoblje za provedbu je 12 mjeseci, odnosno od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području JLS (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Pilot projekt javnog poziva vodi se u modalitetu otvorenog trajnog poziva do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Prijava se šalje isključivo putem preporučene pošte s jasno naznačenim datumom i satom slanja prijave.

Više o natječaju možete pogledati ovdje.

 

Skip to content