Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini.

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od posebnog značaja i interesa za za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane uslijed posebnih i/ili izvanrednih okolnosti ili se predlažu za financiranje zbog posebne okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. – 2024.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta, sukladno članku V. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljivi troškovi su:

  • Financijska potpora za aktivnosti/potrebe može pojedinačno iznositi do najviše 5.000,00 kuna
  • Financijska potpora za aktivnosti, koje je zbog iznimnih okolnosti nastalih uslijed nepredviđenih događaja ili elementarnih nepogoda u cilju ublažavanja posljedica istoga na braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata potrebno žurno financijski poduprijeti, može pojedinačno iznositi do najviše 50.000,00 kuna

Ukupna planirana sredstva Poziva iznose do 720.000,00 kn.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše jednu prijavu.

Rok za prijavu na Poziv je do 1. prosinca 2022. godine.

Više o samom Pozivu možete pogledati ovdje.

Skip to content