Otvoren je natječaj za financiranje projekata u 2024. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Natječajem se financiraju područja JLS i to u Virovitičko-podravskoj županiji: Općina Suhopolje, Općina Gradina, Općina Mikleuš, Općina Nova Bukovica, Općina Sopje i Općina Čađavica.

Iznos potpore: 10.000,00 EUR s PDV-om.

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika prije 1. siječnja 2024. godine
– Ekonomska veličina od 1.000 EUR SO do 7.000 EUR SO
– Nositelj OPG-a/SOPG-a mora imati prebivalište i biti stalno nastanjen na adresi sjedišta poljoprivrednog gospodarstva i to na područjima za VPŽ: Općina Suhopolje, Općina Gradina, Općina Mikleuš, Općina Nova Bukovica, Općina Sopje i Općina Čađavica
– Prijavitelj koji planira aktivnosti u sektoru stočarstva mora biti registriran kao subjekt i imati registriran vlastiti objekt evidentiran u Upisniku poljoprivrednika
– Prijavitelj koji planira aktivnosti u sektoru pčelarstva mora biti Upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka pri Hrvatskom pčelarskom savezu.

Prihvatljive aktivnosti:
– Kupnja domaćih životinja (osim konja i muških grla magaraca) i pčelinjih zajednica
– Kupnja sadnica višegodišnjeg bilja
– Kupnja, građenje jednostavnih objekata i opremanje objekata u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
– Kupnja nove i/ili rabljene poljoprivredne mehanizacije (traktori i gospodarska vozila moraju biti proizvedeni 1999. godine i novija, priključci ne mogu biti stariji od 10 godina)
– Kupnja opreme za pčelarstvo (troškovi kupnje po pčelinjoj zajednici (bez košnica) ne mogu iznositi više od 100,00 EUR))
– Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta osim državnog (trošak kupnje zemljišta max 4.000,00 EUR)
– Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje isključivo u slučaju podizanja trajnog nasada max. 10% od iznosa kojim se ostvaruje povećanje obima proizvodnje
– Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
– Operativno poslovanje polj. gospodarstva max. 1.500,00 EUR

Rok prijave: 02.05.2024. do 03.06.2024. godine

Više o natječaju i dokumentaciju možete pogledati na: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Skip to content