Dana 02. ožujka .2015. objavljen je ograničeni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, „Razvoj socijalnih usluga centara za socijalnu skrb“, u okviru ESF Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“ Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Prioritetne osi 2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Opći cilj natječaja je razvoj efikasnih i uključivih socijalnih usluga radi unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja skupina u nepovoljnom položaju i njihovog sudjelovanja u životu zajednice.
Ciljna skupina su radnici Centara za socijalnu skrb, dok su krajnji korisnici skupine u nepovoljnom položaju, korisnici prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.Ukupan iznos raspoloživih sredstava bespovratnih sredstava je 5.172.340 kuna, dok stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Krajnji rok za dostavu prijave je 20. ožujka 2015. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

www.eu-projekti.info

Skip to content