Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ koji se provodi u okviru Prioriteta 3: “Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju”, u sklopu operativnog programa Europskog socijalnog fonda Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Natječaj je otvoren do 24. travnja. 2015. godine.

Ovom se dodjelom bespovratnih sredstava želi započeti sustavni rad na reformi gimnazijskog nastavnog plana, koju je prvenstveno potrebno usmjeriti razvoju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje (razvoju jezičnih, prirodoslovnih, matematičkih, digitalnih, socijalnih, poduzetničkih, građanskih kompetencija te učenje učenja) s jasno definiranim odgojno-obrazovnim ishodima koji su usmjereni na znanja, ali uključuju i stjecanje vještina. Budući da se u današnjem društvu tehnologija razvija velikom brzinom, potrebno je osobitu pažnju dati području prirodoslovlja te matematičkim i digitalnim kompetencijama (odnosno kompetencijama unutar područja STEM-a i ICT-a).

Provedba reforme nastavnog plana podrazumijeva i stručnu pripremljenost ljudskih kapaciteta za korištenje otvorenih didaktičko-metodičkih sustava koji omogućuju djelatnicima i učenicima veću kreativnost i autonomiju u izboru sadržaja, metoda i oblika rada s primjerenom opremom, kao i jasno određene standarde/kriterije provjere i usvojenosti ishoda učenja.
Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je uspostava odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu. Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je uspostava programskih, kadrovskih i materijalnih uvjeta u gimnazijama koji će omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija u području matematike, prirodoslovlja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Više informacija o natječaju „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ pronađite ovdje.

www.eu-projekti.info

Skip to content