Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“ u okviru Prioriteta 3: “Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju”, u sklopu Operativnog programa Europskog socijalnog fonda “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.”. Natječaj je otvoren do 20. travnja 2015. godine.

Navedena dodjela bespovratnih sredstava treba doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, mobilnosti i aktivnije uloge u društvu, uspostavljanja sustava osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih te boljeg usklađivanja s lokalnim/regionalnim potrebama. Nadležno tijelo za provedbu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. Prijavitelji mogu biti javna visoka učilišta, škole, visoka škola, visoka učilišta, itd. U sklopu ove dodjele bespovratnih sredstava prijavitelji i njihovi partneri moraju razviti barem jedan novi ili modernizirati postojeći program obrazovanja odraslih temeljen na analizama potreba, ishodima učenja, modernim metodama rada, kao i razvoju standarda kvalifikacija.

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su:
a) razvoj standarda kvalifikacija i modernizacija postojećih i /ili razvoj novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja,
b) uspostava trajnih oblika međusobne suradnje i suradnje s poslodavcima i lokalnim ili regionalnim zajednicama s ciljem razmjene dobre prakse, potreba i usklađenosti ponude i potražnje za bržu i kvalitetniju zapošljivost,
c) razvoj novih i jačanje postojećih materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskim pristupu koje u središte stavlja polaznike.
Dokumentaciju možete pronaći ovdje.

www.eu-projekti.info

Skip to content