Natječaj je objavljen u okviru podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti općine i gradovi s najviše 10 000 stanovnika, koji udovoljvaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
  • Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
  • Izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 5.000 € u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 70.000 € u protuvrijednosti u kunama. Zahtjevi za potporu moći će se podnositi od 11.03. do 11.05.2015. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

www.europski-fondovi.eu