Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je ovaj Poziv s ciljem jačanja kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika.

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i škole, dok su prihvatljivi partneri sve pravne osobe navedene kao prihvatljivi prijavitelji, visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta, znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, udruge upisane u Registar udruga, zadruge upisane u sudski registar, trgovačka društva te javne institucije odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Najniži iznos bespovratnih sredstva koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom projektu je 400.000,00 kn, dok je najviši iznos 1.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.
Natječaj je otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016. godine.
Više o pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Skip to content