Ministarstvo branitelja raspisuje javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni Natječaj za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj.

Procijenjena vrijednost je 245.000,00 kn neto koja se temelji na iznosu nagradnog fonda i procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ili sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh ili mag.ing.arh., dok ostali članovi autorske grupe, ovisno o rješenju mogu biti akademski kipari, akademski slikari, krajobrazni arhitekti i sl. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Rok za predaju natječaja je 16. ožujka 2015.

Više informacija o natječaju pronađite ovdje.

(http://www.branitelji.hr/ 16.01.2015.)

Skip to content