Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Rok za prijavu: 01.02.2022.-30.03.2022.

Svrha: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Minimalan iznos: 5.000,00 EUR

Maksimalan:

a) do 500.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet potpore: do 50%. Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20%.

Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u, isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva:

a) od najmanje 6.000 EUR SO u slučaju korisnika koji ulaže u sektor voća, povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, odnosno

b) od najmanje 8.000 EUR SO u slučaju korisnika koji ulaže u sektor žitarica, uljarica, krmnog ili ljekovitog bilja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
a) izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta/kapaciteta za proizvodnju sadnog materijala sa ili bez opremanja i/ili;
b) podizanje matičnih nasada vinove loze sa ili bez opremanja i/ili;
c) podizanje matičnih nasada voćnih vrsta sa ili bez opremanja i/ili;
d) izgradnju i/ili rekonstrukciju doradbenih i/ili oplemenjivačkih kapaciteta sa ili bez opremanja, koja je prihvatljiva isključivo ako je korisnik koji je upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena registriran kao proizvođač sjemena i/ili
e) mehanizaciju za vlastitu primarnu proizvodnju sjemena u svrhu sjemenske proizvodnje korisnika u sklopu poljoprivrednog gospodarstva koja će se koristiti radi proizvodnje/umnažanja poljoprivrednog bilja i/ili
f) mehanizacija za vlastitu primarnu proizvodnju sadnog materijala; matičnih nasada vinove loze; matičnih nasada voćnih vrsta

Ako ste zainteresirani za prijavu projekta na ovaj Poziv slobodno nas kontaktirajte na ured@vta.hr ili na 033-638-882.

Skip to content