Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:

  • od 15. veljače 2022. godine do 12:00 do 5. svibnja 2022. godine do 12:00

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Uvjeti prihvatljivosti

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda, nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu. Ponude neće biti prihvatljive ako je postupak nabave proveden prije objave ovoga Natječaja.

Korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Obrtu mora područje C, odjeljak 16 biti pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, a pravnim osobama mora biti glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Projekt se odnosi na ulaganje u:

a) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva i/ili

b) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa

c) instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva

d) izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te novu i rabljenu opremu za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda

Više o samom natječaju možete pogledati ovdje.

 

Skip to content