Prema Natječaju za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2015. godini, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancirat će sportske programe poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2015. godini koje provode udruge i ustanove u sustavu sporta i odgojno-obrazovne ustanove. Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na obuku djece i mladih neplivača, poticanje na bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom te poticanje razvoja sporta u sklopu međunarodne sportske suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji su:
svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju.

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske u ukupnome iznosu od 1.400.000,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi:
Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna;
Poticanje programa međunarodne sportske suradnje, planirana vrijednost iznosi 400.000,00 kuna;
Poticanje programa obuke neplivača, planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna.

Ministarstvo će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 5.000,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna. Rok za prijavu je 14. svibnja 2015. godine.

Za više informacija slobodno se obratite u Razvojnu agenciju VTA.

www.mzos.hr