Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

NATJEČAJ JE PODIJELJEN U TRI PROGRAMSKA PODRUČJA:
1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske
3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj:141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama
za prijavitelje.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem i programsko područje PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske.

Za programsko područje PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 eura.

ROK:
Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Više informacija o natječaju možete pogledati ovdje.

Skip to content