Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Svaki prijavitelj dužan je prijavu nominirati u jednu od devet skupina sportskih građevina:

  • atletska staza
  • sportska dvorana za više sportova
  • nogometno igralište – prirodna trava/veliko
  • nogometno igralište-umjetna trava/malo
  • nogometno igralište umjetna trava/veliko
  • vanjska sportska igrališta za više sportova
  • teniski tereni
  • ostalo (kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.) i
  • posebna skupina (outdorfitness/street workout).

Rok za podnošenje: 3. veljače 2022. godine do 16:00

Vrijednost sufinanciranja bit će definirana na temelju procjene vrijednosti svakog zahvata. U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna (slovima: milijunkuna) bez PDV-a, s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine, prijavitelj je dužan osigurati iz ostalih izvora.

Više o natječaju možete pogledati ovdje.

Skip to content