Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Najniža visina javne potpore: 5.000 EUR

Najviša visina javne potpore:
a) do 750.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost uvećanja za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstvo/vlasnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta natječaja na e-savjetovanju, plaćati doprinose za zdravstveno, plaćati doprinose za mirovinskog osiguranja po bilo kojoj osnovi najmanje jednu godinu prije objave nacrta Natječaj na e-savjetovanju
 • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 6.000 EUR
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću iz područja voćarstva ili je upisan u Upisniku poljoprivrednika u trajanju od najmanje 3 godine

Projekt se odnosi na ulaganje u višegodišnje nasade voćnih vrsta navedenih u Prilogu 10 ovoga Natječaja, pri čemu ulaganje uključuje:

 1. podizanje novog višegodišnjeg nasada (sa ili bez opremanja)
 2. restrukturiranje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada minimalne starosti 15 godina (sa ili bez opremanja)
 3. opremanje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada preporučenim sustavima koji su navedeni u Prilogu 10 ovoga Natječaja

Prihvatljive voćne vrste

 • jagodasto i/ili bobičasto i/ili južno voća i/ili citrusi, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 0,5 ha,
 • koštićavo i/ili jezgričavo i/ili lupinasto voća, pri čemu je svaka pojedina skupina voćnih vrsta zastupljena površinom nasada od najmanje 1 ha.

Ulaganje se provodi u skladu s analizom tla provedenom za predmetno ulaganje i s pravilima struke što korisnik dokazuje potvrđenim Tehnološkim projektom/Tehnološkim elaboratom od strane službenika Ministarstva poljoprivreda Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ribarstva i djelatnika HAPIH-a.

Ako ste zainteresirani za prijavu projekata na ovaj Natječaj slobodno nas kontaktirajte na 033-638-882 ili na ured@vta.hr

Skip to content