NATJEČAJ
za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz
podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim
događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020

 

Rok: od 12:00 sati 4. travnja 2022. do 12:00 sati 31. svibnja 2022. godine

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 20.000.000,00 kuna

Visina javne potpore: 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama
osim potresa (u daljnjem tekstu: prirodna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i
održivost poljoprivredne proizvodnje.

Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020.
godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja
(JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljivi su projekti:
A. Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale
nakon 1.1.2019. godine

  • u slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te
    domaćim životinjama (nije primjenjivo za štetu uzrokovanu pomorom pčelinjih zajednica
    na području Međimurske županije)
  • u slučaju šteta od prirodne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili
    poljoprivrednom zemljištu

B. Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja (zlatna žutica)

Skip to content