NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedba tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Rok: od 3. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 17. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Intenzitet javne potpore: 100%

Visina javne potpore: Fiksni iznos 50.000 EUR/ u protuvrijednosti u kunama

Prihvatljivi korisnici

Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:
a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR.

Mladi poljoprivrednik mora biti upisan  kao odgovorna osoba u Upisniku poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

S jednim korisnikom u cijelom programskom razdoblju 2014. -2020. (uključujući prijelazno razdoblje) može biti sklopljen samo jedan ugovor o financiranju.

Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji, pri čemu se proizvedena energija i digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom.

Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

U slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta i/ili opremanja postojećeg objekata koji nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati ugovor o najmu/koncesiji/zakupu na najmanje 6 godina od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik je u obvezi biti zaposlen na puno radno vrijeme te biti registriran u Registru poreznih obveznika i to mora ostati najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Ako ste zainteresirani za prijavu projekta na ovaj Poziv slobodno nas kontaktirajte na ured@vta.hr ili na 033-638-882.

Skip to content