Ministarstvo poljoprivrede u 2023. godini financirati projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 %o pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Cilj ovoga Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 10.000,00 EUR.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije l. siječnja 2023. godine, ekonomske veličine od l.000 EUR do 7.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (So), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u točki l.4. ovoga Natječaja. Nisu prihvatljive promjene uvjeta prihvatljivosti nastale na strani korisnika nakon datuma objave Natječaja.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 202 (2016)) za financiranje putem
ovoga Natječaja su:
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
b) kupnja, građenje jednostavnih objekata uključujući objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (ulaganje u objekte koji imaju pravomoćnu građevinsku i/ili uporabnu dozvolu)
c) kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni rabljeni traktori moraju biti proizvedeni 1999. godine i noviji)
d) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) čija će uporaba biti vidljiva u So potvrdi prilikom završetka projekta
e) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje isključivo u slučaju podizanja trajnog nasada (prihvatljiv trošak uređenja je maksimalno l0 % od iznosa kojim se ostvaruje povećanje obima proizvodnje)
f) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
g) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Krajnji rok za prijavu je 18.9.2023.

Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Skip to content