Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 20.000.000,00 kn. Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 60.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, upisano u Upisnik, ekonomske veličine od 500 do 4.999 €.
Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za tip operacije 6.3.1. ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1. ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovog Natječaja.

Rok za podnošenje prijavu: 3.5.2021.
Kranji rok za za prijavu na natječaj: 3.6.2021.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1. siječnja 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
  • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 202 (2016))
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih)
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade,
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Ako ste zainteresirani za prijavu projekta na ovaj Natječaj slobodno nas kontaktirajte na ured@vta.hr ili na 033-638-882.

Skip to content