JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) kao trgovačko društvo u mješovitom vlasništvu s većinskim državnim kapitalom raspolažući svojim prihodovnim sredstvima dio navedenih sredstava ulaže u aktivnosti vezane uz društveno odgovorno poslovanje i to kroz doniranje financijskih sredstava za realizaciju projekata koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja.

Projekti za koje će Društvo na ovom Natječaju donirati sredstva su oni humanitarni projekti usmjereni na aktivnosti vezane uz djecu s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i djecu lošijeg imovinskog stanja, koje provode udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje navedenu djelatnost obavljaju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima na način da se ispunjenjem ciljeva primatelja donacije promiče etičnost i društvena odgovornost prema široj socijalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji su:
Organizacije civilnog društva koje su registrirane kao udruge, upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz ostale uvjete Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:
• troškovi ljudskih resursa (troškovi plaća i naknada);
• troškovi putovanja za potrebe projektnih aktivnosti (putni troškovi, dnevnice, troškovi
noćenja s doručkom);
• troškovi nabavke opreme i robe;
• ostali troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti
(edukacija za ključne korisnike, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, grafičke
usluge, usluge promidžbe, materijal za aktivnosti i sl.).

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 65.000,00 eura. Financijska sredstva donirati će se za najviše 20 projekata. Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt iznose najmanje 3.000,00 eura, a najviše 6.000,00 eura te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Društva.

Natječaj je otvoren 30 dana i traje od 02.05. do 31. 05. 2023. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.05.2023. godine.
Ukupno planirano trajanje prijavljenih projekata je 12 mjeseci te će biti točno definirano Ugovorom o dodijeli financijskih sredstava.

Više o natječaju možete pogledati ovdje.

Skip to content