Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2023. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
  • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekata;
  • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
  • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
  • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
  • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
  • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 270,00 eura, a najviše 4.650,00 eura, te u prijavi nije dopušteno zatražiti manji odnosno veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d. Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d.

Rok za prijavu je od 6. veljače 2023. do 7. ožujka 2023. godine do 16:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju i prijavnicu možete preuzeti na poveznici.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni natječaj, slobodno nas kontaktirajte 033/638-808.

Skip to content