Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je natječaj u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, odnosno Mini ESFa (Europskog socijalnog Fonda) za područje Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, a sama svrha natječaja je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove u mjestu prebivališta te pružiti podršku uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Načini sufinanciranja predstavlja omjer 85:15, točnije namjenska sredstva Europskog socijalnog Fonda iznose 85% ukupnih prihvatljivih troškova dok nacionalna sredstva Republike Hrvatske iznose 15% ukupnih prihvatljivih troškova. U sklopu ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja osigurava korisnicima pred-financiranje projekta u iznosu od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Ukupni iznos dodijeljen ovom Natječaju raspoloživ je do 30.800.000,00 kuna, dok najniži mogući traženi iznos je 360.000,00 kuna, a najviši iznosi  3.600.000,00 kuna po projektnom prijedlogu, uz uvjet da se projektni mogu financirati u iznosu od 100% prihvatljivih troškova.

Projektni prijedlozi moraju sadržavati aktivnosti koje će se provoditi na području Republike Hrvatske u trajanju od 12 mjeseci.

Natječaj za dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 6. svibnja 2014. godine do 7. srpnja 2014. godine, a način podnošenja prijave moguć je osobno ili putem pošte poslan kao preporučena pošiljka.

Više informacija na:  www.mzos.hr ili na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Skip to content