Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 
NATJEČAJ za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Rok: od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati

Svrha Natječaja: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici: obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Potpora:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Intenzitet javne potpore: 50%

Postupci nabave putem Portala ponuda

Korisnik mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) za sve prihvatljive troškove, izuzev rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme koji ispunjavaju uvjete iz Priloga 1 i 3 ovoga Natječaja i općih troškova.

Evidencija korisnika

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

  • Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e – savjetovanju.
  • Korisnici obrti i trgovačka društva kao i šumoposjednici koji nisu u rangu „mali šumoposjednik“ moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
  • Korisnik privatni šumoposjednik u rangu „mali šumoposjednik“ (do 20 ha) koji radove izvodi samo u svojoj šumi ne mora biti licencirani izvoditelj radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekt se odnosi na ulaganje u:

a) kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva i/ili

b) kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva i/ili instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva i/ili

c) kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase i/ili

d) kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva i/ili

e) kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i /ili

f) izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata i kupnju nove i/ili rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

NAPOMENA: Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje navedeni su u Prilogu 3 ovoga Natječaja

Korisnik je vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno građevine koja je predmet ulaganja ili mora dokazati pravni interes. U slučaju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju građevine koja nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige.

Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine

Prodavatelj rabljenih strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti izjavu o porijeklu te izjavu da kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

 

Skip to content