Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, akreditirana kao provedbeno tijelo odnosno Provoditelj Programa za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj financiranog iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA/NG), raspisala je 21.siječnja 2015. dva nova natječaja za prijavu projekata: “Demokratizacija i ljudska prava” i “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama”.

Natječaj “Demokratizacija i ljudska prava” otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovane od strane javnih institucija) registriranih u Republici Hrvatskoj. Na ovaj natječaj mogu se dostaviti prijave u dvije kategorije: pojedinačne prijave i prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za pojedinačne prijave je od 150.000 do 262.500 kuna (od 20.000 do 35.000 eura), a za prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije od 262.500 do 600.000 kuna (od 35.000 do 80.000 eura) po projektu. Provedba projekata može trajati od 12 do 18 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj iznose 3.877.500 kuna (516.999 €).

Natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovale javne institucije) registriranih u Republici Hrvatskoj. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za prijave je od 75.000 do 150.000 kuna (od 10.000 do 20.000 eura) po projektu. Provedba projekata može trajati od 6 do 12 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj iznose 740.000 kuna (98.550 €). Rok za prijavu na navedene natječaje je do 20. ožujka 2015. godine.

Upute za prijavitelje na natječaj “Demokratizacija i ljudska prava” pronađite ovdje.

Upute za prijavitelje na natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” pronađite ovdje.

(www.eu-projekti.info 22.01.2015.)

Skip to content