Europska komisija objavila je 17. svibnja 2022. natječaj za Program LIFE za 2022. godinu u okviru kojega su dostupna sredstva u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz 4 potprograma:

 • Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura)
 • Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura)
 • Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura)
 • Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).
U programskom razdoblju 2021. – 2027. LIFE sufinancira sljedeće vrste projekata:
 • projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE
 • strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;
 • strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini, te njegovu mobilizaciju;
 • projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije.
Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

LIFE pozivi za projektne prijedloge u 2022. dostupni su na portalu Funding & Tenders opportunities Europske komisije. Podrška za upotrebu portala može se naći na poveznici.

Rokovi za predaju projektnih prijava po područjima su sljedeći:
#
 Potprogram
                Akcija
 Objava
 Rok za prijavu
  NAT
Priroda i bioraznolikost – Standardni projekti djelovanja (SAP)
 17.5.2022.
 04.10.2022.
  ENV
Kružno gospodarstvo i kvaliteta – Standardni projekti djelovanja (SAP)
 17.5.2022.
 04.10.2022.
  CLIMA
Klimatske promjene – Standardni projekti djelovanja (SAP)
 17.5.2022.
 04.10.2022.
   NAT
Priroda i bioraznolikost – Strateški projekti za prirodu (SNAP)
 17.5.2022.

 08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

 30.03.2023. (puni projektni prijedlog)

  ENV
Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – Strateški integrirani projekti (SIP)
 17.5.2022.

 08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

 30.03.2023 (puni projektni prijedlog)
  CLIMA
Klimatske promjene - Strateški integrirani projekti (SIP)
 17.5.2022.

 08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

 30.03.2023 (puni projektni prijedlog)

   CET
Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA)
 17.5.2022.
 16.11.2022.
NAT ENV CLIMA
Tehnička podrška za pripremu strateških projekata (TA)
 17.5.2022.
 08.09.2022.
Skip to content