Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekta za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz Mjere Programa:

Mjera A – Restorani
Mjera B – Agencije
Mjera C – Plovni objekti za krstarenje

Ciljevi programa

Uz glavni cilj – Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, Program treba doprinijeti: razvoju održivih turističkih proizvoda poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga kružnom gospodarstvu povećanju energetske učinkovitosti.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Javni poziv otvoren je od 5. travnja do zaključno 5. svibnja 2023. do 16:00 sati.

MJERA A – RESTORANI

Postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji ima neko od važećih rješenja (Registrirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13) iz skupine „restorani“: restoran, gostionica ili iz skupine „barovi“: konoba ili klet.

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 56.1 – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti: 6.000 € (45.207 kn)

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti: 25.000 € (188.362 kn)

MJERA B – AGENCIJE

Agencije upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turzimu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno Zakonu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 152/14).

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti: 4.000 € (30.138 kn).

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti: 8.000 € (60.276 kn).

MJERA C – PLOVNI OBJEKTI ZA KRSTARENJE

Postojeći plovni objekti za krstarenje registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje (NN 68/19).

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost prema NKD-u: 50.10 – Pomorski i obalni prijevoz putnika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti: 6.000 € (45.207 kn).

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti: 20.000 € (150.690 kn).

Prijave se obvezno podnose online (uključujući priloge), putem online prijavnog obrasca temeljenog na elektroničkoj usluzi TuRiznica koji je dostupan putem sustava e-Građani.

Prijavitelj po jednom predmetnom pozivu može podnijeti jednu prijavu.

Više o natječaju može pogledati ovdje.

Skip to content