Ministarstvo gospodarstvo je objavilo dva Javna poziva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kroz dodjelu bespovratnih sredstava.

Prioritet prvog Javnog poziva je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Davatelj donacije je Ministarstvo gospodarstva u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Prioritet drugog Javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Osigurana su sredstva: 5.000.000,00 kn za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a 2.000.000,00 kn za njihove proračunske korisnike.
Ciljevi Javnih poziva su:

 

  • Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne)
    samouprave i njihovih proračunskih korisnika (ili neprofitnih organizacija) uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
  • Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
  • Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
  • Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
  • Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora
    energije za vlastite potrebe.

 

 

(www.mingo.hr 11.02.2015.)

Skip to content