Središnji državni ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2018. godini.

Prema Javnom pozivu za sufinanciranje velikih športskih manifestacija u 2018. godini, Središnji državni ured za šport sufinancirat će troškove organizacije velikih športskih manifestacija koje predstavljaju športska natjecanja koja su od značaja za razvoj sustava športa na području Republike Hrvatske te koja pridonose međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.

Temeljni cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih športskih manifestacija koje se odvijaju na teritoriju Republike Hrvatske kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unapređenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj: 124/17) u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos sufinanciranja po športskoj manifestaciji koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti organizacije športske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju športske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Financijskim potporama Središnji državni ured će sufinancirati provedbu do 20 športskih manifestacija.

Za prijavu na Javni poziv prijavitelji trebaju dostaviti Središnjem državnom uredu popunjene obrasce koji se nalaze objavljeni na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda: http://www.sdus.hr i propisanu dokumentaciju, u tiskanom i/ili elektroničkom obliku.

Javni poziv otvoren je s danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda 21. prosinca 2017. godine, a završava  30. rujna 2018.  godine ili s danom objave o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Središnji državni ured će na svojim mrežnim stranicama izvijestiti zainteresirane prijavitelje kada su sva sredstava iskorištena, nakon čega se Javni poziv zatvara.

Puni tekst poziva pronađite ovdje: Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2018.

Skip to content