Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će troškove organizacije velikih sportskih manifestacija koje u smislu ovog Javnog poziva predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje manifestacije iznosi najmanje 2.000.000,00 kuna, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Cilj 

  • poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Specifični cilj

  • poticanje organiziranja velikih sportskih manifestacija s ciljem približavanja sporta građanima, animacije djece i mladih za bavljenje sportom, prevencije zdravlja i sl., kao i poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna u nabavu sportske opreme te sanaciju i adaptaciju javno dostupne postojeće sportske infrastrukture koja bi po dovršetku sportske manifestacije ostala u službi sporta.

Iznos sufinaciranja

Najmanji iznos sufinanciranja po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 300.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Prijavitelj na Javni poziv mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19).

Prijavitelji na Javni poziv mogu imati partnere u organizaciji sportske manifestacije. Prihvatljivi partner može biti udruga, ustanova ili trgovačko društvo upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu.

Prihvatljivi troškovi za organizaciju sportske manifestacije su:
–  troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;
– nabava sportske opreme, sportskih rekvizita i sportskih pomagala koji su nužni za održavanje sportske manifestacije;
– sanacija i/ili adaptacija javno dostupne sportske infrastrukture potrebne za održavanje velike sportske manifestacije;
– troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije.

Više o Javnom pozivu možete pogledati ovdje.

Ako ste zainteresirani za prijavu projekta na ovaj Javni poziv slobodno nas kontaktirajte na mail: ured@vta.hr ili osobnu u agenciju.

Skip to content