Razvojna agencija VTA je objavila Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi privremenog povećanja opsega posla.

Javni poziv se odnosi na sljedeće radno mjesto:

  • Suradnik za izradu projekata, 1 djelatnik/ca

Uvjeti:
• preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
• aktivno znanje engleskog jezika,
• poznavanje rada na osobnom računalu,
• 1 godina radnog iskustva u struci

Javni poziv je objavljen 08. veljače 2021. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Razvojna agencija VTA, Trg bana Josipa Jelačića 21, 33 000 Virovitica, s naznakom “Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme”.

Javni poziv

Skip to content