Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:
1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualne umjetnosti
4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima)

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:
a) promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
b) zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje do 50% ukupnog troška plaće, ne više od 5.000,00 kn mjesečno, honorarni suradnici)
c) prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl.
d) nabava opreme i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava)

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak)

Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 200.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Javni poziv traje od 10. lipnja do 10. srpnja 2022. godine.

Više o pozivu možete pročitati ovdje.

Skip to content