Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je
J A V N I     P O Z I V
ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA
(EnU-2/22)

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt) odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u postojećim obiteljskim kućama sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

Korisnici sredstava

  • fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem3 na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

  • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
    • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
    • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
    − ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
    − ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje,):
• C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
• B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Sredstva:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura). Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:
• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Obavijest o trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr.

Više informacija o Javnom pozivu možete pročitati ovdje.

Skip to content