Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je
JAVNI POZIV
ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE
PROJEKATA POTICANJA „PLASTIC FREE ZONE”
(JP ZO 2/2022)

Svrha ovog Poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode.

Važnu ulogu ima informiranje, promotivne akcije i edukacija šire javnosti što uključuje i stanovnike okolnog područja, djelatnike javnih ustanova, posjetitelje, ugostitelje kao i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju svoje usluge u zaštićenim područjima prirode, s naglaskom na ograničavanju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, štetnosti plastike u prirodi, i mogućnosti smanjenja plastike u svakodnevnoj uporabi.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Rok za dostavu prijava na Poziv započinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

SREDSTVA FONDA

  • do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu.
  • podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu.

OPRAVDANI TROŠKOVI
Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga koje doprinose mjeri ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode.

Više možete pročitati ovdje.

Skip to content