Razvojna agencija VTA raspisala je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na razdoblje od 4 godine.

Za ravnatelja/icu Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti,
  • aktivno znanje engleskog jezika,
  • vozačka dozvola B kategorije,
  • 5 godina radnog iskustva u struci.

Javni poziv objavljen je 9. studenog 2017. u Virovitičkom listu, na web stranici Razvojne agencije VTA i oglasnoj ploči Razvojne agencije VTA.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na adresu: Razvojna agencija VTA, Trg bana Josipa Jelačića 21, 33000 Virovitica, s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ice Razvojne agencije VTA – ne otvaraj“.

Javni poziv s popisom traženih dokumenata možete preuzeti na poveznici Natječaj za izbor ravnatelja.

Skip to content