Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje kontinuirano otvoren javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Javni poziv usmjeren je na poduzetnike, ali i druge dionike iz Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama definiranima u okviru Planova za industrijsku tranziciju.

Iskazom interesa svaki dionik postaje dijelom strateškog foruma ključnih dionika okupljenih u okviru pojedinog lanca vrijednosti te na taj način sudjeluje u kreaciji javnih politika za industrijsku tranziciju doprinoseći jačanju konkurentnosti regije.

Prvi korak u tom procesu bila je zajednička izrada Akcijskih planova za regionalne lance vrijednosti, a kojima su za svaki lanac vrijednosti definirani misija, tranzicijski ciljevi i tranzicijske aktivnosti, okvir za praćenje i vrednovanje, mogući izvori financiranja i vremenski okvir za provedbu.

Nastavak zajedničkih aktivnosti, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije planira kroz izdavanje jasnih smjernica i informiranje mapiranih dionika o mogućnostima financiranja u okviru procesa industrijske tranzicije kroz radionice i konferencije.

Slika /Planovi industrijske tranzicije/PIT novo/PH_RLV.JPG

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti PANONSKE HRVATSKE

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti SJEVERNE HRVATSKE

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti JADRANSKE HRVATSKE

Više možete pogledati ovdje.

(preuzeto s razvoj.gov.hr)

Skip to content