Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

Opći cilj Javnog poziva:

  • Jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora

Posebni cilj Javnog poziva:

  • Financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske

Potpora:

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 1.000.000,00 kuna. Sredstva za financiranje Javnog poziva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede. Ovisno o interesu korisnika Ministarstvo može osigurati dodatna sredstava za navedenu namjenu, te će isto tako planirati provedbu ovih aktivnosti u projekcijama proračuna za naredno programsko razdoblje.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Prijavitelj:

  • udruga je upisana u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74,14, 98/19) i u skladu s ostalim odredbama ovog Javnog poziva

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

1. Osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora;
2. Podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti);
3. Provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

 

Više o o samom pozivu možete pročitati ovdje.

Skip to content