Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2022. godini

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine  s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost, objavljuje se ovaj javni poziv.

Rok: od 9. svibnja do 7. lipnja 2022. godine

Prihvatljivi prijavitelji: za potporu po ovom pozivu može kandidirati braniteljska zadruga koja je bila korisnica mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i braniteljska zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. do 2021. godine.

Iznos potpore:

  • do 100.000,00 kuna
  • dodatnih do 20.000,00 kuna potpore ukoliko zahtjev podnose temeljem projekta koji:
    a) obuhvaća uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija
    b) se odnosi na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“

Prihvatljivim  troškovima smatraju se stvarni troškovi potrebni za proširenje postojeće djelatnosti odnosno razvoj novog projekta poput:
1. troškova nabavke ili nadogradnje strojeva, postrojenja, opreme i alata (npr. strojevi i oprema za proizvodnju, obradu, preradu, pakiranje ili pripremu proizvoda za prodaju, mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti);
2. troškovi istraživanja i razvoja novog proizvoda te uvođenje inovacija u proizvodnju (izrada prototipa, testna primjena i troškovi podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva);
3. troškovi uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta, ISO, HACCP i sl.),
4. troškovi ispitivanja/analize ispravnosti proizvoda u svrhu stavljanja na tržište;
5. troškovi dizajna i redizajna logotipa, vizualnog identiteta i/ili razvoja branda;
6. troškovi marketinških aktivnosti (npr. dizajn ambalaže i tiskanih materijala, izrada marketinške kampanje, zakup oglašivačkog prostora, promidžbeni materijali) u iznosu do 20.000,00 kuna;
7. troškovi uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 10.000,00 kuna (prihvatljivi radovi manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.);
8. troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 20.000,00 kuna (prihvatljiva je nužna uredska oprema, skladišne stalaže i sl.);
9. troškovi najma ili zakupa poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta u iznosu do 10.000,00 kuna;
10. troškovi nabavke informatičke opreme, računala, računalne opreme, računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci vezano uz proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta;
11. troškovi nastupa na sajmovima i manifestacijama radi komercijalizacije proizvoda/usluga (kotizacija, trošak ulaznice, prijevoza, smještaja, izrada promidžbenih materijala, brošura i kataloga u svrhu nastupa na sajmu) u iznosu do 20.000,00 kuna;
12. troškovi nabave radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kn;
13. troškovi edukacije i stjecanja novih znanja ako su vezani za proširenje djelatnosti ili razvoj novog projekta;
14. troškovi izrade projektne dokumentacije u iznosu do 20.000,00 kuna;
15. troškovi upravljanja i zaštite intelektualnog vlasništva;
16. ostali troškovi isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content