Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Virovitičko-podravske Županje za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja kvalitete smještajne ponude na području Virovitičko-podravske Županije, a koji doprinose slijedećim cijevima:

 • Podizanje kvalitete turističke ponude u segmentu smještajne ponude
 • Razvoj dodatnih sadržaja unutar smještajnih objekata koji omogućuju produljenje boravka gostiju u destinaciji
 • Razvoj održivoga turizma kroz poticanje projekata energetske neovisnosti i kružnog gospodarstva
 • Povećanje turističkog prometa
 • Jačanje svijesti o održivome turizmu u destinaciji
 • Stvaranje prepoznatljivog imidža destinacije Slavonija i Podravina kao zelene i održive destinacije

Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviše do 7.OOO,OO eura.  Porez na dodanu vrijednost, te sve ostale zakonom regulirane pristojbe se smatraju neprihvatljivim troškom.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Virovitičko-podravske Županije u 2024. godini (priznaju se troškovi nastati od 01. siječnja 2024.)

Prihvatljivi troškovi:

 1. obnova, rekonstrukcija i opremanje postojećih smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda (interijer),
 2. ulaganja u obnovljive izvorne energije (solarni paneli, dizalice topline i dr.)
 3. uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja – bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), saune, jacuzzi, dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu i sl.
 4. obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta
 5. trošak hortikulturnog uređenja okoliša, odnosno manji građevinski i zemljani radovi – do 30 % ukupne vrijednosti prijavljenog projekta,
 6. uređenje i opremanje dječjih igrališta, te pješačkih i poučnih staza na vlastitom imanju, izrada vidikovca, promatračnice, stijene za penjanja, zip line i sl.

Prihvatljivi korisnici

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15,121/19) s područja Virovitičko-podravske Županije i to:

 • Hoteli (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16)),
 • Kampovi (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (NN 54116)),
 • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj: (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaja (NN 54/16; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom, objekt za robinzonski smještaj), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54116; NN 61116; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp odmorište), Pravilniku razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54116;NN 69117) – vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište)

Javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2024. godine.

Više o Pozivu možete pogledati ovdje.

Za prijavu projektnog prijedloga možete se javiti u Razvojnu agenciju VTA od 7 do 15 sati ili na broj telefona +385 33/638-808, +385 33/638-882.

Skip to content