Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

NATJEČAJ JE OTVOREN od 20. prosinca 2022. do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. listopada 2023.

PREDMET NATJEČAJA
Sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

PREDMET NATJEČAJA
Sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

Prihvatljivi prijavitelj je:
A) pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova – lovoovlaštenik
B) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija

Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija.

Uvjeti prihvatljivosti troškova su:
a) kupljena i postavljena nova zaštitna sredstva i to:
– električna ograda (pastir) s pripadajućom opremom za kompletno zaštitno sredstvo (uređaj, izvor napajanja, žica ili sajla, izolator, kleme, spajalice za žicu, uzemljenje)
– žičana ograda – pletivo i/ili mreža
b) troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do zatvaranje ovoga Natječaja
c) troškovi moraju nastati kod prijavitelja.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:
a) troškovi izrade i postavljanja zaštitnog sredstva
b) nosači, stupovi, šipke, kolci te ostali potrošni materijal
c) ako je prijavljeno zaštitno sredstvo djelomično ili u cijelosti sufinancirano iz drugih javnih izvora
d) ako je prijavljeno zaštitno sredstvo kupljeno kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s
prijaviteljem:
– srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog
stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
– vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava
– te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u pravoj
ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni
drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
e) troškovi nastali prije 1. siječnja 2022. godine.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Ako ste zainteresirani za prijavu slobodno nas kontaktirajte na ured@vta.hr ili +385 33/638-882

 

Skip to content