Virovitičko-podravska županija poziva sve udruge i organizacije civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz područja djelovanja, a koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava; zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina; zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih; jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije; zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu; prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti; razvoju demokratske političke kulture; zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina; promicanju i razvoju volonterstva; socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti; poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva; zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; održivom razvoju; razvoju lokalne zajednice; međunarodnoj razvojnoj suradnji; zaštiti zdravlja te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te ostalih područja djelovanja da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose sustavnom i održivom društvenom razvoju.

Pravo na podnošenje prijave imaju prijavitelji udruge, zaklade ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva)

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 26.544,56 €.

Najveći iznos traženih sredstava za financiranje je 2.000,00 € (dvijetisućeeura). Projekti se mogu financirati i do maksimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za sufinanciranje projekta mogu se dostaviti do 15. ožujka 2023. godine.

Više o Javnom natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content