Virovitičko-podravska županija poziva dobrovoljna vatrogasna društva čije su aktivnosti usmjerene na unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva, učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje, kontinuirano pomlađivanje, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva, aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva i razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti, da se prijave na financijsku podršku projektima usmjerenim na postizanje spomenutih ciljeva.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su: obilježavanje važnih obljetnica, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije (odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme), smotre, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tiskanje knjige, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Pravo na podnošenje prijave imaju prijavitelji – su registrirani kao udruge, zaklade ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva).

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 6.636,14 eura (slovima: šesttisućašestotridesetšesteura četrnaestcenti).

Najveći iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 eura (slovima: dvijetisućeeura).

Zahtjevi za sufinanciranje projekta mogu se dostaviti do 15. ožujka 2023. godine.

Više o natječaju možete pogledati ovdje.

Skip to content