Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela Zaključak
kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede za provođenje mjere potpore male vrijednosti
poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, kako bi se
ublažili negativni gospodarski učinci na poslovanje poduzetnika koji obavljaju
gospodarske djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Predmet Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 3.981.684 eura.

Prihvatljiv podnositelj prijave je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
1.1 mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja 1.2 upisana glavna djelatnost brojčane oznake razreda Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) ili Proizvodnja namještaja (C31) u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra i ostalim uvjetima ovog Natječaja.

Intenzitet potpore 70 % od prihvatljivog troška.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura.

Provedbene mjere:

  1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja;
  2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt;
  3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju;
  4. Ulaganje u promotivne aktivnosti;

Na javni natječaj po ovome Programu podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 1. lipnja 2023. u 10:00 sati i traje do 20. lipnja 2023. u 10:00h.

Potpore po ovome Programu mogu se dodjeljivati najkasnije do 31. prosinca 2023.

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Skip to content