Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva u 2023. godini

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sljedeće aktivnosti:
a. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu za obavljanje djelatnosti

  • nabava strojeva/opreme/alata,
  • nabava računalne opreme, računalnih programa i sustava,
  • izgradnja i adaptacija poslovnih prostora (troškovi građevinskih radova vezanih uz izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te izrade projektno-tehničke dokumentacije),
  • sudjelovanje na sajmovima u zemlji i inozemstvu (troškovi izložbenog prostora na sajmovima, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, troškovi izrade promidžbenih materijala za sudjelovanje na sajmovima),

Prihvatljivi prijavitelji

  • Prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu l . Uredbe Europske komisije (EU) br.651/2014 od 17. lipnja 2014. koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
    • imaju sjedište na području Virovitičko-podravske županije,
    • imaju registriranu djelatnost: C prerađivačka industrija, svi osim 10.7 Proizvodnja pekarskih i brašno-konditorskih proizvoda (izuzev 10.72), 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4. Proizvodnja vojnih borbenih aviona

Po ovom Programu prihvatljivi su troškovi ulaganja od 01. siječnja 2023. godine do 01. prosinca 2023. godine.

Trajanje projekta ne može biti duže od 2 (dva) mjeseca za ulaganje u materijalnu imovinu od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, a za ulaganje u nematerijalnu imovinu duže od 01.12.2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku je 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 4.000,00 EUR/30.138,00 kuna po korisniku.

Prijave na javni natječaj dostavljaju se isključivo putem on-line prijave u razdoblju od 15. svibnja 2023. godine do 01. prosinca 2023. godine. Ukoliko sredstva koja su osigurana u proračunu županije za dodjelu potpore budu iskorištena i prije navedenog datuma, Javni natječaj će se zatvoriti.

Više o natječaju možete pogledati ovdje.

(vpž.hr)

Skip to content