Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavlilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01).

Rok: 07.11.2022. – 03.02.2023.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR)

Grupa 1: RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

PREDMET POZIVA:

Poticanje ulaganja u turizmu, u svim kategorijama Indeksa turističke razvijenosti (u daljnjem tekstu: ITR), u slijedeće:

  • ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti i/ili,
  • dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj i/ili,
  • turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkove

gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Iznos bespovratnih sredstava:
Min: 2.000.000,00 HRK
Max: 50.000.000,00 HRK

Intenzitet: ovisno o potpori

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
MSP-i i velika poduzeća registrirana u sektorima:
55.1 Hoteli i sličan smještaj
55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija.

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju.

Grupa 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

PREDMET POZIVA: Poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele (hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje i pansion) najmanje kategorije tri zvjezdice.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: fizička osoba (postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača, sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu koji u trenutku donošenja Odluke o financiranju mora imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj

Rezultat ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj po završetku provedbe projekta u godini m koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno 3 zvjezdice u svim kategorijama ITR-a.

Potpora:
Min: 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR)
Max: 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR)

Intenzitet: 85%

GRUPA 3: POTICANJE RAZVOJA PROIZVODA I USLUGA TE POSLOVNIH MODELA U EKOSUSTAVIMA U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA KOJE DOPRINOSE ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI I RJEŠAVANJU KLJUČNIH IZAZOVA U SEKTORU TURIZMA

PREDMET POZIVA: Poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma a koji obuhvaća NKD (2007): 49 Kopneni prijevoz, 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika, 51 Zračni promet, 55 Smještaj, 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, 73.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, 82.30 Organizacija sastanka i poslovnih sajmova (kongresni turizam), 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice).

Potpora:
Najniži iznos: 2.000.000,00 HRK
Najviši iznos: 21.000.000,00 HRK

Intenzitet: ovisno o potpori

Ako ste zainteresirani za prijavu na natječaj možete nas kontaktirati na 033/638-882 ili e-mailom: ured@vta.hr

Više informacija o Pozivu možete pronaći ovdje.

Skip to content