Green production

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.04.2021 11:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2021 16:00:00

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi koji su registrirani u NKD sektoru C Prerađivačka industrija.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok je ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:
– na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
– na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
– na prelazak na kružno gospodarstvo

Neki od važnih uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje su:
a) Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga,
b) Prijavitelj mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga,
c) Prijavitelj mora imati jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2019. godini i 2020. godini,
d) Prijavitelj ne smije imati iskazan negativan EBITDA u 2019. godini ili 2020. godini,
e) Prijavitelj mora imati minimalni udio kapitala i rezervi pasivi 10% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini ili 2020. godini,
f) Prijavitelju ukupni godišnji poslovni prihodi ne smiju iznositi manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta prema GFI-POD-u odnosno poslovnim knjigama za obveznike poreza na dohodak za 2019. godinu ili 2020. godini.

Prihvatljive kategorije troškovi:

  • REGIONALNE POTPORE – ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, najmanje 60% od ukupno zatraženih i odobrenih bespovratnih sredstava
  • POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJU POSLOVANJA
  • SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-OVA
  • POTPORE ZA USAVRŠAVANJE
  • POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

Ako ste zainteresirani za prijavu projekta na ovaj Poziv slobodno nas kontaktirajte na ured@vta.hr ili na 033-638-882.

Skip to content