Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  objavio je
Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje

 

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S)) te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti te ostalih uvjeti iz Natječaja.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i donacija kako slijedi:

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji;
  • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon: do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka; do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka i do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske;
  • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više o natječaju možete vidjeti ovdje.

Skip to content